Logo symposium IT notaris breed

Informatief symposium met twee lustrums als feestelijke aanleiding. Thema: hoe beschermen en waarderen we intellectueel eigendom in de informatiemaatschappij? Het IT-notariaat biedt uitkomst, versterkt door onafhankelijk informaticadeskundigen van de NVBI.

De Stichting IT-notaris bestaat in 2017 vijf jaar, de NVBI maar liefst dertig jaar. Beide organisaties vieren dit samen. En wel in een vorm die ook voor u interessant is: door actuele kennis met u te delen.

Van abstract naar concreet
Het digitale tijdperk waarin we leven, kent een hoge mate van abstractheid: big data, software, internet of things, domotica en robotica – en de daarmee samenhangende rechten, zoals het intellectuele eigendom. Hoe zorg je ervoor dat het intellectuele eigendom én de resultaten van een samenwerking bij de geëigende partijen blijven?

Vertrouwd
Het respectabele notarisambt blijkt geknipt voor het borgen van deze vragen. Dit bij wet geregelde ambt bezit unieke kenmerken die uitstekend van pas komen in de informatiemaatschappij. Hier doet de IT-notaris zijn intrede. De diensten van de leden van de NVBI vullen die van de IT-notaris perfect aan.

Nieuwe normen
Op basis van geldende wet- en regelgeving hebben beide organisaties nieuwe normen ontwikkeld. NVBI-leden een norm voor het waarderen van software en IT-notarissen een norm voor software escrow. Deze normen worden onder de aandacht gebracht tijdens het symposium en beschikbaar gesteld aan de deelnemers.

Wees erbij
Dit symposium biedt dus een unieke kans om zicht te krijgen op de laatste stand van de ontwikkelingen wat betreft het waarderen en beschermen van informatie en intellectueel eigendom.

Thema
Rechtszekerheid in de informatiemaatschappij -
Waarderen en beschermen van intellectueel eigendom

Datum en tijd
Dinsdag 7 november 2017 13.00 – 18.00 uur

Locatie
Jaarbeurs Utrecht,
Supernova, zaal Progress

Meer info en inschrijven
lustrum.it-notaris.nl

Taalkeuze

Artikelen

Exoneratie

De informatie op deze website en in aan deze website gekoppelde artikelen is zorgvuldig samengesteld. Schretlen Notaris is echter niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een eigenmachtige toepassing op basis van de inhoud hiervan.