Firma of besloten vennootschap

Twee firmanten genereren nu zoveel omzet en winst, dat zij van mij willen horen of het verstandig is om een besloten vennootschap, hierna te noemen: b.v. , op te richten. Ook vinden zij de risico’s in privé steeds groter.

Ik leg hen uit, dat uitsluitend de b.v. aansprakelijk is voor alle verplichtingen die door de directeur(en) namens haar zijn aangegaan. Het risico voor de aandeelhouder (vaak dezelfde persoon als de directeur) blijft beperkt tot het bedrag dat hij op de aandelen heeft gestort. Dus als een ondernemer een b.v. heeft opgericht met een gestort aandelenkapitaal van € 18.000,00 of van € 1,00, sinds 2012 ook mogelijk, en de b.v. gaat vervolgens failliet, dan is de ondernemer in privé alleen dat bedrag kwijt. Schuldeisers van de vennootschap hoeven niet bij de directeur of bij de aandeelhouder in privé aan te kloppen voor de rest van de b.v.-schulden.

Een firmant blijft daarentegen altijd hoofdelijk in privé aansprakelijk voor de schulden.

Daarbij is het verstandig om niet één b.v. op te richten, maar tegelijk twee, namelijk ook een holding-b.v.. Waarom zult u vragen ? De winst in de werk-b.v., ik noem hem gemakshalve zo, is het verhaalsobject voor de schuldeisers van de werk-b.v.. Een holding houdt de aandelen van de werk-b.v. en kan daardoor de winsten doorboeken naar de holding. Gaat het met de werk-bv slecht en failleert deze, dan blijft de holding buiten schot.

Bijzondere situaties vormen hierop de bekende uitzonderingen. Een actueel voorbeeld kan zijn het publiceren van misleidende jaarcijfers.

Daarnaast is de b.v. aantrekkelijk vanwege de lage vennootschapsbelasting over de winst. Daarmee is er sprake van een lagere totale belastingdrukvoor de vennootschaps- en dividendbelasting tegenover de Inkomstenbelasting voor de firmant, ondernemer zonder b.v.

Als u zegt, dat verschil zou te gering zijn om uzelf van alles op de hals te gaan halen, dan kan een b.v. ook aantrekkelijk zijn, omdat u er winst in kan laten zitten. Deze kunt u gebruiken als pensioenvoorziening, of als basis voor een nieuwe onderneming. In een firma moet direct over alle winst maximaal 52 % inkomstenbelasting betaald worden.

Zitten er dan geen voordelen aan de firma ? Jawel, bijvoorbeeld een aantal fiscale faciliteiten en aftrekposten. Ook is een firmacontract meer toe te snijden op de persoon dan de statuten van een b.v. . En een firma is goedkoper in het onderhoud: zij kent geen publicatieplicht van jaarcijfers in het Handelsregister.

De conclusie is dan ook dat er geen eenduidig antwoord te geven is wat de beste keuze is. Het kan dan ook zijn dat u, zoals genoemde vrienden, met een firma start en deze na de opstartperiode omzet in een bv.

Voordat u besluit om een b.v. of firma (openbare vennootschap) op te richten adviseer ik u om, met uw adviseur, allereerst alles eens goed op een rijtje te zetten

Nadere inlichtingen ? Bel mr. K.J.M. Schretlen, 0492-370090

Artikelen

Exoneratie

De informatie op deze website en in aan deze website gekoppelde artikelen is zorgvuldig samengesteld. Schretlen Notaris is echter niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een eigenmachtige toepassing op basis van de inhoud hiervan.