WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EEN PERSONAL HOLDING  ?

Bij deze licht ik u summier toe, welke voordelen een Personal Holding B.V. voor een oprichter of meerdere oprichters van een besloten vennootschap, de werk B.V., heeft. Deze holding(s) gaat/gaan dan namens de oprichter(s) over tot het oprichten van de door u beoogde werk B.V. en worden daarin dan de aandeelhouder(s).

Summier gesproken zijn de voordelen van een dergelijke structuur de volgende:

  • De mogelijkheid om de Personal Holding B.V. (holding) als management B.V. te laten functioneren. De persoonlijke holdings sluiten dan ieder een management overeenkomst met de werk B.V. Vervolgens keert u uzelf een salaris en eventueel dividend uit die holding uit, zoals u dat zelf wilt en wenselijk acht. Dit is dus meer op uw eigen inkomenswensen toegesneden. De uiteindelijke aanwending via uw holding van uw salaris en uw achtergebleven reserves is uw eigen beslissing. Op zo’n manier kunt u de reserves desgewenst vasthouden in de holding en zo inkomstenbelasting daarover uitstellen totdat u de winst aan uzelf in privé uitkeert.
  • Elke vennootschap kan profiteren van het zogenaamde tariefopstapje (het tarief in de laagste schijf) in de Vennootschapsbelasting.

-          In een aantal situaties is een fiscale eenheid mogelijk; indien uw holding tenminste 95 % van de aandelen in de dochtermij. houdt zijn dan verliezen met de winsten van de andere dochter(s) fiscaal te compenseren;

  • Daarnaast blijft de winst buiten de risicosfeer van de werk B.V., dus van de onderneming (hierop vormt het vermogen op de rekening-courant een uitzonderling). Als de werk B.V. failliet gaat, blijft de holding wellicht buiten schot.
  • U kunt met de opgepotte winsten vanuit de holding een nieuw bedrijf opstarten. Hiervoor heeft u dan meer vermogen beschikbaar dan wanneer u dat vanuit privé doet. Tenslotte is voor de realisering van dit privé-vermogen eerst belasting betaald over de winsten uit de holding. Door die belasting uit te stellen door die winsten in de holding te laten zitten is meer vermogen beschikbaar voor het nieuwe bedrijf. Vanuit de holding kunt u dus gemakkelijker een andere onderneming opstarten en financieren met het holdingvermogen. U kunt vanuit de holding ook gemakkelijk een nieuwe B.V. voor een andere onderneming oprichten en vanuit deze dochter zonder risico voor de overige B.V.'s en de holding daarin gaan ondernemen.
  • U kunt via de holding uw aandelenpakket in de werk B.V. verkopen en de verkoopwinst voorlopig in de holding belastingvriendelijk parkeren totdat u weet wat u ermee gaat doen. Een structuur met persoonlijke holdings maakt het uittreden en toetreden van een of meer aandeelhouders simpeler. Anders dan bij een vennootschap onder firma treedt dan geen winstrealisatie, die fiscaal belast wordt, op. Let op: deze vrijstelling, de zogenaamde deelnemingsvrijstelling, kent veel voorwaarden waaraan moet zijn voldaan. Wij informeren u hierover na een feitenanalyse graag verder.

Artikelen

Exoneratie

De informatie op deze website en in aan deze website gekoppelde artikelen is zorgvuldig samengesteld. Schretlen Notaris is echter niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een eigenmachtige toepassing op basis van de inhoud hiervan.