Wij hebben ervaring over de landsgrens heen. Uw vragen over het buitenland vallen bij ons in vruchtbare bodem. Vaak kunnen wij u daarin de juiste richting wijzen.

Voorbeeld

Een huis in Frankrijk vererft anders dan in Nederland. Denkt u daaraan bij de aankoop en het opstellen van uw testament ! Indien u het goed aanpakt kunt u het toch laten vererven volgens Nederlands recht zonder te maken te krijgen met dwingend Frans erfrecht.

De heer en mevrouw De Groot zijn gehuwd in Nederlandse gemeenschap van goederen. Het echtpaar heeft drie kinderen. Ze kopen een vakantiewoning in Frankrijk. Kort daarop overlijdt de heer De Groot. Er is geen testament. Er zijn geen schulden. Mevrouw is 61 jaar oud. Door de wettelijke verdeling gaan alle goederen van de nalatenschap naar mevrouw. De kinderen krijgen een vordering op hun moeder.

Op de vererving van de vakantiewoning in Frankrijk is Frans erfrecht van toepassing, op grond van het Franse erfrecht heeft de echtgenote een keuze:

Ofwel zij krijgt ¼ in volle eigendom en de kinderen ¾

Ofwel mevrouw krijgt de Franse nalatenschap in vruchtgebruik en de kinderen verkrijgen de bloot eigendom

Bij het eerste overlijden, zijn de Franse consequenties voor de erfbelasting en het risico op dubbele heffing van erfbelasting verwaarloosbaar als de totale nettowaarde van het aandeel in de woning niet meer bedraagt dan ongeveer € 600.000. In de tweede situatie, is de heffing van Franse erfbelasting verwaarloosbaar als de totale waarde van het aandeel in de woning niet meer bedraagt dan ongeveer € 750.000. Bij het overlijden van mevrouw dient wederom beoordeeld te worden of heffing van Franse erfbelasting aan de orde is. In het beginsel geldt ook dan weer een vrijstelling van € 156.974 per kind.

Het risico op de heffing van Franse erfbelasting en dubbele heffing van erfbelasting kan voorts nog worden beperkt door de vakantiewoning met een geldlening te financieren. Schulden mogen namelijk van de Franse nalatenschap worden afgetrokken. Tot slot kan worden opgemerkt dat het mevrouw in beide situaties niet is toegestaan de vakantiewoning te verkopen zonder medewerking van de kinderen.

Als het recht van meerdere landen van toepassing is, is het belangrijk om u goed te laten informeren over onder andere de fiscale aspecten.

Nadere inlichtingen ? Bel mr. K.J.M. Schretlen, 0492-370090

 

Artikelen

Exoneratie

De informatie op deze website en in aan deze website gekoppelde artikelen is zorgvuldig samengesteld. Schretlen Notaris is echter niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een eigenmachtige toepassing op basis van de inhoud hiervan.