Voor wanneer u overlijdt, kunt u een testament opstellen. En voor het geval dat u tíjdens uw leven niet meer in staat bent uw zaken te behartigen: een “Levenstestament“. Klikt u eens op wievandedrie.nl voor leuke filmpjes hierover. En daar vindt  u ook antwoord op veelgestelde vragen !

Wanneer u zelf niet meer in staat bent uw zaken te regelen, bijvoorbeeld door een ongeluk, of slecht functioneren van de hersenen, kunnen uw naasten de Rechtbank verzoeken om een bewind over uw vermogen in te stellen . Er wordt dan iemand aangesteld om uw zaken voor u waar te nemen. Dit neemt echter wel de nodige tijd in beslag, en brengt de nodige rompslomp met zich mee. Daarnaast is het de rechter die deze persoon aanwijst en niet u. Verder is nog steeds voor sommige handelingen telkens weer opnieuw goedkeuring van de rechter nodig.

Een volmacht in het Levenstestament is praktischer dan zo’n bewind via de rechter. U wijst zelf iemand aan, waarin u het vertrouwen heeft, dat hij of zij uw belangen goed zal behartigen.

Om de procedure via de Rechtbank te voorkomen, kunt u aldus zelf iemand aanwijzen die uw zaken waarneemt als u dat zelf niet meer kunt. Het is verder mogelijk om deze volmacht, aan bijvoorbeeld uw partner, of aan een van de kinderen, af te geven onder voorwaarde dat een (huis)arts heeft verklaard dat u dit inderdaad niet meer zelf kunt. Zodoende wordt deze dan pas van kracht.

In een Levenstestament kunnen diverse soorten volmachten worden opgenomen zoals met betrekking tot het beheren van bankrekeningen; het regelen van fiscale zaken; het vertegenwoordigen van uw onderneming; of het kopen of verkopen van een woning. Ook is te denken aan een behandelingsgebod of behandelingsverbod bij ziekte en orgaandonatie. In dit testament kunnen ook de nodige instructies vastgelegd worden inzake overleg met artsen en verzorgingsinstanties.

De notaris registreert het Levenstestament bij het Centraal Register Levens Testamenten. Slechts het feit dat u bij een bepaalde notaris het Levenstestament hebt opgesteld wordt geregistreerd. Deze registratie en de inhoud blijven geheim.

Nadere inlichtingen ? Bel mr. K.J.M. Schretlen, 0492-370090

Artikelen

Exoneratie

De informatie op deze website en in aan deze website gekoppelde artikelen is zorgvuldig samengesteld. Schretlen Notaris is echter niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een eigenmachtige toepassing op basis van de inhoud hiervan.