Stel ouders, resp. 84 en 80 jaar oud, in algehele gemeenschap van goederen gehuwd, hebben 3 kinderen. Ieder kind heeft zelf 2 kinderen, dus 6 kleinkinderen.

Vermogen bestaat uit een eigen huis van 240 k zonder hypotheek + spaargeld 45 k, in totaal 285 k

Er is geen testament.

Wat gebeurt er erfrechtelijk als 1 v.d. ouders overlijdt ? Nalatenschap. Is dan € 142.500,--. Ieders erfdeel oftewel de vordering van ieder kind is dan 35 k afgerond. Afvullegaat in testament om grote vrijstelling erfbelasting van de 2e ouder te benutten is dan alleen nodig als later het vermogen toeneemt of er rente over de vordering verschuldigd is. Verstandig is het om het altijd voor de zekerheid op te nemen.

ik ga er vervolgens van uit dat het vermogen van ouders niet toe dan wel afneemt.

 

Wordt er geen rente over de vordering berekend dan is nalatenschap van de 2e ouder 177 k afgerond, gedeeld door 3 = 59 k per kind. Dan per kind 10 % over 38 k aan erfbelasting. Dit is te vermijden door aan ieder kleinkind ook een bedrag na te laten, bijvoorbeeld in dit geval 19 k. Dan geen erfbelasting verschuldigd.
Ook geen erfbelasting verschuldigd indien een rente van 10 % over de vordering bijgeteld wordt ? Dan met toepassing van afvullegaat uitgaan van een erfdeel van 21 k ( = vrijgesteld) per kind. In 10 jaar wordt dit dan een vordering van 42 k per kind. Nalatenschap van de 2e ouder was al 177 k. Nu erbij 3 x 14 k ( = verschil met 35 k). Nalatenschap van de 2e ouder wordt 219. Minus de vordering van de kinderen = 126. Blijft over 93 k = per kind 31 k, dan nog 10 % over 11 k aan erfbelasting door kind verschuldigd. WEL is dan nodig dat de langstlevende ouder nog 10 jaar leeft. Anders wordt de erfbelasting hoger. Naarmate de ouders jonger zijn is deze 10 jaar gemakkelijker te halen.

Conclusie: Het kan dan van belang zijn om in het testament nog een legaat ten behoeve van de kleinkinderen op te nemen. Met name als de 10 jaar levensverwachting niet gehaald wordt. Deze hebben ook een vrijstelling van 21 k per kleinkind.
OF: Tussentijds schenkt de ouder nog aan de kinderen, zodat het saldo van de nalatenschap lager wordt. Hiervoor kan een schenkingsplan opgesteld worden. In dit voorbeeld kan de 2e ouder in 2 schenkingen per jaar het verschil van 11 k wegschenken, vrij van schenkbelasting. Dan is het niet nodig om aan de kleinkinderen een legaat na te laten, mits 10 jaar levensverwachting realistisch is.


Indien in het testamen een legaat aan het kleinkind opgenomen wordt betekent dit dat het verstandig is om in het testament ook een extra bepaling op te nemen inzake het bewind door zijn ouders over dit legaat tot bijvoorbeeld 25 jaar.

Artikelen

Exoneratie

De informatie op deze website en in aan deze website gekoppelde artikelen is zorgvuldig samengesteld. Schretlen Notaris is echter niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een eigenmachtige toepassing op basis van de inhoud hiervan.