Huis en Hypotheek

Diensten en thema's

Hans en Margreet kopen hun droomhuis

Hans en Margreet komen op een boswandeling een mooie oude boerderij tegen. Een woonhelft blijkt te koop te staan, een droomkans. Zij besluiten hun droom te verwezenlijken.

Margreet en Hans, let wel op ! Ga na of het erf en de grote boomgaard aan de achterkant niet vervuild zijn of dat sprake is van bijvoorbeeld boktor in de balken. De verkoper heeft weliswaar een zogenaamde informatieplicht over het te kopen huis. Maar, controleer toch eens bij de gemeente of een bodemonderzoek nodig is. Zo ja, een rapport door een onafhankelijke derde is snel te laten maken.

Bekijk ook hoe de praktische en juridische implicaties van een bepaalde verontreiniging tussen partijen kunnen worden opgelost.

En hoe zit het met de bestemming ? Het gebeurt, dat huizen op eigen initiatief gesplitst en verbouwd zijn zonder dat ooit de vereiste woonvergunning afgegeven is. Bespreek met de notaris dat dit voor het tekenen van de koopakte goed is uitgezocht. Hij neemt het eventueel niet toekennen van de vereiste vergunning dan als ontbindende voorwaarde in de koopakte op. Ga vóór de koop na of er aanspraak kan worden gemaakt op verschillende overheidssubsidies. Bij monumentale panden is dit niet zo’n gek idee.

Check via de notaris, het kadaster of de makelaar of er bijzondere lasten en beperkingen zijn, zoals bijvoorbeeld rechten van overpad of andere erfdienstbaarheden.

Als het vermoeden bestaat dat Bouw- en Woningtoezicht verbeteringen van de woning gaat voorschrijven, laat dan in de koopakte opnemen dat de kosten daarvan voor rekening van de verkoper zijn.

De notaris zal voorts uitzoeken of de verkoper wel bevoegd tot verkoop en wijst u ook op andere relevante punten. Als deze vragen positief beantwoord zijn zullen Hans en Margreet geen luchtkasteel doch een echt (rieten ?) dak boven hun hoofd kopen. Net een sprookje !

Bezoekadres

Dorpsstraat 127
5731 JH Mierlo

Correspondentieadres

Postbus 70
5730 AB Mierlo