Huis en Hypotheek

Diensten en thema's

Extra aftrekpost voor eigen woning

Extra aftrekpost voor eigen woning

In dit artikel laten wij u zien hoe door in een testament een bepaalde regeling voor de eigen woning op te nemen, bij vererving een extra aftrekpost voor de inkomstenbelasting kan worden gecreëerd.

Extra aftrekpost creëren?

Wat hebben eigen woning en testament met elkaar te maken ? Vaak wordt een testament opgesteld met het oog op verzorging van de langstlevende echtgenoot. Tegelijkertijd wordt gekeken naar de kinderen. Dit vertaalt zich dan in een testament waarin zowel de belangen van ouders en kinderen optimaal gewaarborgd worden en tegelijkertijd geregeld wordt dat fiscaal gezien zo weinig mogelijk belasting hoeft te worden betaald. En dan hebben we het over erf- en inkomstenbelasting.

Attentie: Voor de inkomstenbelasting geldt zelfs dat door in het testament een bepaalde regeling voor de eigen woning op te nemen, een belastingvoordeel behaald kan worden.

Zoals bekend wordt de te betalen inkomstenbelasting verminderd door de zogenaamde ‘eigenwoningaftrek’ in box 1: ouders hebben vaak een hypotheekschuld en kunnen de daarover betaalde rente aftrekken van hun box 1-inkomen. Minder bekend is dat bij een vererving een extra aftrekpost voor de eigen woning gecreëerd kan worden.

Keuzelegaat

De ouders maken een testament met een zogenaamd ‘keuzelegaat en vruchtgebruik’ ten behoeve van de langstlevende ouder. Voor de helderheid beperken wij ons nu tot het keuzelegaat. Dit houdt in dat de ene ouder bij het overlijden van de andere ouder, de keuze heeft om de echtelijke woning die in de nalatenschap zit, aan hem te laten toedelen. De rente op een lopende hypotheek blijft dan aftrekbaar.

Laag erfdeel langstlevende ouder

Door het erfdeel van de langstlevende ouder bij dit testament laag te houden, krijgt deze een schuld aan de andere erfgenamen (zijn kinderen). En hierin zit de truc: Over deze schuld wordt jaarlijks een rente ten gunste van de kinderen bijgeschreven. Bijschrijving op papier betekent dus niet dat sprake is van extra lasten voor de langstlevende ouder. Wel wordt de schuld aan de kinderen steeds hoger.

Gevolgen voor inkomstenbelasting

Bijgeschreven rente. De bijgeschreven rente is net zo goed ‘eigenwoningrente’ als de rente over de hypotheekschuld; dus aftrekbaar op het moment dat zij daadwerkelijk betaald wordt. Echter, de ouder wil geen extra lasten, dus voorlopig wordt deze rente niet betaald. Vaak wordt de rente pas aan de kinderen betaald bij overlijden van de langstlevende ouder. De kinderen hebben dan enerzijds recht op aftrek van deze rente voor de inkomstenbelasting en aldus een vordering op de fiscus. dat is dus een extra aftrekpost! Terwijl de kinderen anderzijds de rente niet hoeven aan te geven omdat de vordering op de langstlevende ouder in box 3 valt.

Let op. Maar wat echter als de langstlevende ouder tussentijds wil verhuizen naar een verzorgingstehuis en de woning wil verkopen? De opbrengst wordt dan uiteraard niet meer gezien als ‘eigen woning’ en dit betekent dat al die bijgeschreven rente bij betaling nooit meer in box 1 aftrekbaar is. Weg aftrekpost!

Hypothecaire zekerheid.

Het is daarom aan te raden om bij de keuze voor het woonhuis door de langstlevende ouder, tegelijk een hypotheek te vestigen tot zekerheid voor de vordering van de kinderen. Dan wordt bij verkoop van de woning nooit vergeten om voor de levering aan de koper, de schuld met rente uit te keren aan de kinderen. Die rente is dan bij de langstlevende ouder aftrekbaar in box 1.

Gevolgen voor erfbelasting

En dan nog het tweede fiscale voordeel van deze aanpak: de hogere, met rente vermeerderde, schuld van de langstlevende ouder aan de kinderen, vermindert de nalatenschap van de langstlevende ouder. Daardoor betalen de kinderen bij overlijden van de langstlevende ouder minder erfbelasting. Twee vliegen in één klap dus.

Dus: Bij een testament met keuzelegaat kan de langstlevende ouder de woning aan hem laten toedelen. De rente op de schuld aan de kinderen terzake van de toedeling van de woning is dan aftrekbaar in box 1.

Nadere inlichtingen ? Bel mr. K.J.M. Schretlen, 0492-370090

Bekijk hieronder ook een informatieve video:

 

Bezoekadres

Dorpsstraat 127
5731 JH Mierlo

Correspondentieadres

Postbus 70
5730 AB Mierlo